Felzárkózó Települések hosszútávú kormányprogramja

A magyar jezsuiták vállalták, hogy munkatársaikkal 2020 nyarától kezdve a Borsod megyei Arlón megvalósítói lesznek a „Felzárkózó Települések” kormányzati programjának. A cél a családok segítése: a munkanélküliségből, hiányos iskolázottságból, lakhatási szegénységből és az öröklött, tanult tehetetlenségből való szabadulás. A tevékenység alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programja, mely az ottani szükségletek megismerésére, a település életében való részvételre és a helyi emberekkel való személyes kapcsolatokra épül. A program középpontjában a kisgyermekeket nevelő családok és kismamák állnak.

A település központjában kialakítjuk a Jelenlét Házat, ahol főleg a kisgyerekes családok számára tervezünk olyan környezetet kialakítani, amely az otthonok szegénységéből fakadó hiányokat pótolja. Ezen kívül közösségi programokat, tanácsadást (életvezetés, adósságkezelés, nevelés, stb.), tisztálkodási és mosási lehetőségeket, valamint krízissegélyek (élelmiszer, tüzelő, gyógyszer, stb.) igénylését támogató rendszert építünk ki.

Munkánkban együttműködünk a ferences kisnővérekkel és a polgármesteri hivatallal, valamint a helyi családokkal, intézményekkel és vállalkozókkal. Továbbá eredményes működésünkhöz szükségünk van önkéntesek segítségére, adományozókra és a szakmában tevékenykedő egyházi és civilszervezetekkel való szakmai tapasztalatcserére és együttműködésre.

Az alapműködés mellett kiegészítő programokat hozunk a településre. Programjaink listájának eléréséhez kattintson ide!